Schrift verkleinern Schrift vergrößern
Schwäbischhall Shop

Zamosc

Zamosc, Polonya, Wojewodschaft Lublin

Polanya

Günümüzde Zamosc'un nüfusu 70.000 civarında. Cazip/ilginç coğrafyası ve dokunulmamış doğasıyla, eşsiz Altstadt (tarihi şehir) uyumu sunan Rönesans şehri, UNESCO'nun dünya kültür şehri listesine alınmış, turistik çekim merkezi haline gelmiştir.
Dom ve pazarıyla tarihi Altstadt,Zamoyski Müzesi, Arsenal (Mühimmat deposu), ayrıca merkeze yakın Rostocze-Ulusal-Park görülmeye değer.

Zamosc şehri 1520 yılında Jan Zamoyski tarafından kendi rezidansı olarak kurulmuştur. Zamoyski Polonya Kralının sağ kolu, Başbakanı ve Başkumandanıydı.

Doğudan batıya kuzeyden güneye ticaret yolunun kesiştiği noktada olan Kale Şehir 17. yüzyılda Polonya'nın önemli bir kültür ve ticaret merkezini oluşturmaktaydı. Polonya'nın bölünmesinden sonra Zamosc kısa bir süre Avusturya-Macaristan, daha sonra da Çarlık Rusya'sına bağlıydı.